Actuació sanitària en l’entrenament d’habilitats en el maneig de pacients politraumàtics

Com a Tècnics en Emergències Sanitàries, com hem d’actuar en cas d’accident de trànsit amb múltiples víctimes? Aquesta és una de les qüestions que plantegem en la formació interna d’Ambulàncies Catalunya i que desenvolupem en el nostre Trauma Training Course.

El Trauma Training Course, del que hem fet ja 8 accions formatives amb la participació de 39 professionals del nostre equip, està dirigit a tot el personal d’Ambulàncies Catalunya i es realitza a les nostres pròpies instal·lacions. Parlem amb el nostre formador Toni Nieto.

Què s’analitza en el Trauma Training Course?

Analitzem la sistemàtica a emprar en accidents de trànsit, conèixer quin material és el més idoni i protocol·litzar els passos a seguir davant d’un pacient politraumàtic. Basat en la visualització d’un vídeo d’un accident amb múltiples ferits i amb un Diagnòstic sindròmic per pacient que ens indica el conjunt de lesions, signes i símptomes a tractar.

Quina metodologia es fa servir?

La metodologia emprada en aquesta formació consisteix en una sèrie de passos:

  • Visualització d’un vídeo formatiu d’accident de trànsit amb un elevat nombre de víctimes.
  • De l’accident visualitzat, exposem els casos (un a un) amb un diagnòstic sindròmic.
  • Seguidament, passem a realitzar la nostra actuació al taller simulat.
  • Després de posar en comú la nostra actuació, passem a l’aula a veure com s’ha dut a terme l’estabilització de la víctima al vídeo.

Aprenentatges que s’extreuen del curs?

Conèixer el material i habituar-se al mateix és difícil i més si no ho exercitem cada dia. El reciclatge de les tècniques ens permet estar sempre a punt per a qualsevol emergència al nostre nivell d’actuació i, a més, en la majoria dels nostres preventius anem amb ambulàncies de Suport Vital Avançat, metge i infermers que exigeix ​​un nivell més alt d’implicació.

Per acabar, una reflexió relacionada amb el curs de Trauma Training

Mai passa res fins que passa i llavors, què?

ambulancies catalunya formación intrena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>