Com actuar davant un pacient politraumàtic? | Ambulàncies Catalunya

A Ambulàncies Catalunya organitzem formacions internes regularment. En aquest cas, la formació ha girat al voltant del pacient politraumàtic, és a dir, aquella persona que presenta lesions múltiples produïdes en un mateix accident i que podrien comportar un risc vital.

En els cursos que hem impartit al nostre equip, hem analitzat al detall el protocol d’actuació i els recursos necessaris per actuar amb la major agilitat, eficàcia i professionalitat davant d’un pacient d’aquestes característiques.

Els continguts tractats durant el curs són:

Biomecànica: La ciència que estudia el comportament d’estructures biològiques sotmeses a una força. Tracta d’explicar els mecanismes lesius en el traumatisme.

Codi Pacient politraumàtic: Codi que serveix per avisar els hospitals de l’arribada del pacient i del seu estat. Està instaurat a tot Catalunya (Codi PPT).

PAS: Protegir, Alertar i Socórrer. Són les pautes generals d’actuació en cas de pacient politraumàtic.

Valoració Primària i Secundària: Aquí tractem de reconèixer l’Aturada Cardiorespiratòria en primer lloc, i en valoració secundària reconèixer quin traumatisme pot haver des del cap als peus.

Mobilització i immobilització de pacients politraumàtics.

Material de mobilització i immobilització: quin material és el més idoni per mobilitzar i immobilitzar.

Estabilització del pacient politraumàtic.

Altres formacions que hem realitzat internament en Ambulàncies Catalunya durant el primer semestre de l’any són els cursos d’Actitud professional, Maneig d’una ambulància Classe C i Pacient hemodinàmicament estable. Pacient crític, Material electromèdic, suport pedagògic a les proves lliures de T.E.S, Ajuda al suport vital avançat S.V.A, Monogràfic de ventilació mecànica no invasiva. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>