Nova formació: Curs Pacient hemodinàmicament estable. Pacient Crític NIVELL 2. | Ambulàncies Catalunya

A Ambulàncies Catalunya creiem fermament en la importància d’estar sempre en processos de formació. Durant el mes de març, la formació interna de la cooperativa consistirà en l’atenció al “Pacient hemodinàmicamente estable. Pacient crític”. Es tracta de diferenciar entre un pacient greu d’un altre estable. Si coneixem els paràmetres normals pel que fa a constants (Tensió Arterial, Freqüència Cardíaca, Saturació d’Oxigen, etc.) podrem identificar de manera ràpida qualsevol canvi i alertar, si s’escau, al 112.

Quins són els principis d’actuació davant aquesta situació? 

1 PAS
Protegir: l’entorn, la víctima i nosaltres.
Alertar: Als Sistemes d’Emergència 112.
Socórrer: Primers Auxilis.

2 Valoració primària i secundària
Valoració primària: valorar si respira: si no respirés realitzaríem reanimació RCP 30 compressions i 2 ventilacions. DEA 112.
Valoració secundària: Inspecció de caps a peus identificant qualsevol lesió.

3 Constants i monitoratge
Control hemodinàmic del pacient. FC. FR. SATO2. BMT…

4 Mobilització i immobilització
Mobilitzar a la víctima en bloc si és traumàtica.
Immobilitzar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>