Nova Intranet d’Ambulàncies Catalunya: “Serà una eina viva que ens permetrà seguir millorant com a empresa”

Demà és un dia molt important! Llancem la nova Intranet d’Ambulàncies Catalunya, una eina fonamental per a la bona coordinació de l’empresa. Ho hem volgut compartir amb vosaltres al nostre blog perquè ens aportarà molts avantatges i facilitats que ens permetran oferir-vos un millor servei.

Per conèixer de les novetats de la plataforma, parlem amb Javi Méndez, responsable de Telecomunicacions d’Ambulàncies Catalunya i coordinador del projecte de la nova Intranet.

Quins avantatges destacaries de la nova Intranet?

Són molts! Hem renovat la plataforma en base a les necessitats més comunes que els puguin sorgir als nostres companys i companyes. És una eina necessària perquè estiguin informats en tot moment de les últimes novetats de l’empresa i els permetrà solucionar molts dubtes de forma automàtica.

Més avantatges: els nostres companys i companyes podrà connectar-se a la Intranet a qualsevol hora i des de qualsevol lloc i realitzar les accions que necessitin. En ser responsive podran usar-la i aprofitar totes les seves funcions des de qualsevol dispositiu. I, no menys important, contribuïm amb el medi ambient disminuint el consum de paper.

Amb quines noves facilitats comptaran els companys i companyes d’Ambulàncies Catalunya respecte a la Intranet anterior?

Comptaran amb una bústia de missatges per poder estar al dia de tot. Podran consultar els seus documents personals i descarregar-los. Així mateix, disposaran de tot el material docent que es genera en les nostres formacions internes i podran veure els cursos disponibles. A més, podran gestionar les seves jornades, llistes de torns i realitzar diferents tràmits.

En quina manera la nova Intranet millorarà els processos de treball interns?

Serà fonamental. Volem que contribueixi a agilitzar els processos interns, que ens assisteixi en la realització de les nostres tasques en tot moment i lloc.

Qui ha treballat en el projecte de la nova Intranet d’Ambulàncies Catalunya?

Realment, en aquest projecte han participat moltes parts perquè no volíem deixar-nos cap detall. Hem d’agrair la bona feina de l’empresa de disseny, l’empresa que ha programat la plataforma i l’empresa informàtica, que ens ha ajudat a configurar-la en els nostres servidors. La funcionalitat de la Intranet és el resultat de la posada en comú per part de l’equip de treball i del comitè de treball específic per a aquest projecte.

Com es va formar el comitè de treball de la Intranet?

Consideràvem que era molt important que part de l’empresa comencés a testejar la Intranet abans de llançar-la oficialment. Amb aquesta finalitat, vam fer una crida a tots els companys per formar un comitè de treball específic per a la Intranet, que ens transmetés les seves idees i el seu feedback, per així crear una eina al gust de tothom.

Vam llançar la proposta i es van apuntar Joaquín Sanchez, Joan Brugué, Jorge Giménez i Jose Ramón Guzmán. Aprofito per donar-los les gràcies pel gran treball que han fet i per haver estat sempre molt a sobre de tot!

Es pot dir que la Intranet és una eina “viva”?

Efectivament, volem que sigui una eina que segueixi creixent a mesura que sorgeixin noves necessitats, i que els propis companys i companyes detectin oportunitats de millora, i les apliquem. La seva col·laboració per aconseguir una Intranet que respongui a totes les seves necessitats internes és fonamental!

intranet ambulàncies catalunya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>