Tag Archives: formació

Formació AC: “La seguretat en el trasllat del pacient en ambulància recau en el TES”

La seguretat del pacient en el seu trasllat en ambulància és un tema fonamental per a nosaltres. Junt amb l’empatia, la proximitat i la responsabilitat, la seguretat és un dels principals valors de l’actitud professional del Tècnic en Emergències Sanitàries (TES). I així ho transmetem en els nostres cursos de formació interna.

En aquest post, aprofundim en la seguretat en el trasllat del pacient en ambulància, segons la tractem en el curs “Seguretat i maneig del pacient”. Com abordem el tema en el curs, què ha de tenir en compte el TES, què esperen els pacients de nosaltres…? Parlem amb el nostre formador, Toni Nieto.

Si haguessis de definir aquest curs en poques paraules què diries?

Fàcil. Seria: En seguretat, accidentabilitat “0″. La responsabilitat pel que fa a la seguretat en el trasllat de pacients en ambulància recau, en el nostre cas, en el Tècnic en Emergències Sanitàries.

Continue reading “Formació AC: “La seguretat en el trasllat del pacient en ambulància recau en el TES”” »

Nova formació: Curs Pacient hemodinàmicament estable. Pacient Crític NIVELL 2. | Ambulàncies Catalunya

A Ambulàncies Catalunya creiem fermament en la importància d’estar sempre en processos de formació. Durant el mes de març, la formació interna de la cooperativa consistirà en l’atenció al “Pacient hemodinàmicamente estable. Pacient crític”. Es tracta de diferenciar entre un pacient greu d’un altre estable. Si coneixem els paràmetres normals pel que fa a constants (Tensió Arterial, Freqüència Cardíaca, Saturació d’Oxigen, etc.) podrem identificar de manera ràpida qualsevol canvi i alertar, si s’escau, al 112.

Quins són els principis d’actuació davant aquesta situació? 

1 PAS
Protegir: l’entorn, la víctima i nosaltres.
Alertar: Als Sistemes d’Emergència 112.
Socórrer: Primers Auxilis.

2 Valoració primària i secundària
Valoració primària: valorar si respira: si no respirés realitzaríem reanimació RCP 30 compressions i 2 ventilacions. DEA 112.
Valoració secundària: Inspecció de caps a peus identificant qualsevol lesió.

3 Constants i monitoratge
Control hemodinàmic del pacient. FC. FR. SATO2. BMT…

4 Mobilització i immobilització
Mobilitzar a la víctima en bloc si és traumàtica.
Immobilitzar.

Toni Nieto: “Em motiva formar grans professionals del transport sanitari”

El Toni Nieto porta més de deu anys col•laborant en la formació dels professionals d’Ambulàncies Catalunya i fa un any que aquesta col•laboració es desenvolupa de forma més intensa. Aquest és el mes del cor i hem volgut dedicar-li La Veu del Mes al Toni, que properament ens explicarà una gran història amb un cor com a protagonista.

Quina és la teva tasca a Ambulàncies Catalunya?
Des del Departament de Formació intentem donar cobertura a tota la formació continuada dels nostres companys.

Què et resulta més gratificant de la teva feina?
A nivell professional, les ganes que siguin grans professionals. Que es perdi la por de no saber què fer en cas d’emergència.
I, a nivell personal, poder ajudar en tot allà que sigui menester.

Quins valors destacaries de treballar a una cooperativa?
EL COMPROMÍS, en que tots aportem el nostra granet de sorra perquè l’engranatge no pari. També destacaria l’EXEMPLE que transmeten els cooperativistes veterans cap a les noves generacions de tècnics.

Quines aficions tens?
La meva família i els meus amics. A partir d’aquí, m’agrada viatjar i conèixer gent.

Un somni que t’agradaria assolir?
Si entenem que la il•lusió és assolir un somni perdríem la il•lusió quan el somni s’assolís, per això jo em quedo amb el somni, per no perdre la il•lusió de viure.

I un missatge que enviaries a la societat?
Tolerància i respecte. El pitjor enemic que té l’ésser humà és el mateix ésser humà. De tant en tant va bé no mirar-se el melic…

Moltes gràcies Toni!

Fomación-Ambulàncies Catalunya

Com actuar davant un pacient politraumàtic? | Ambulàncies Catalunya

A Ambulàncies Catalunya organitzem formacions internes regularment. En aquest cas, la formació ha girat al voltant del pacient politraumàtic, és a dir, aquella persona que presenta lesions múltiples produïdes en un mateix accident i que podrien comportar un risc vital.

En els cursos que hem impartit al nostre equip, hem analitzat al detall el protocol d’actuació i els recursos necessaris per actuar amb la major agilitat, eficàcia i professionalitat davant d’un pacient d’aquestes característiques.

Els continguts tractats durant el curs són:

Biomecànica: La ciència que estudia el comportament d’estructures biològiques sotmeses a una força. Tracta d’explicar els mecanismes lesius en el traumatisme.

Codi Pacient politraumàtic: Codi que serveix per avisar els hospitals de l’arribada del pacient i del seu estat. Està instaurat a tot Catalunya (Codi PPT).

PAS: Protegir, Alertar i Socórrer. Són les pautes generals d’actuació en cas de pacient politraumàtic.

Valoració Primària i Secundària: Aquí tractem de reconèixer l’Aturada Cardiorespiratòria en primer lloc, i en valoració secundària reconèixer quin traumatisme pot haver des del cap als peus.

Mobilització i immobilització de pacients politraumàtics.

Material de mobilització i immobilització: quin material és el més idoni per mobilitzar i immobilitzar.

Estabilització del pacient politraumàtic.

Altres formacions que hem realitzat internament en Ambulàncies Catalunya durant el primer semestre de l’any són els cursos d’Actitud professional, Maneig d’una ambulància Classe C i Pacient hemodinàmicament estable. Pacient crític, Material electromèdic, suport pedagògic a les proves lliures de T.E.S, Ajuda al suport vital avançat S.V.A, Monogràfic de ventilació mecànica no invasiva. 

Entrevista a Marc Piqué, especialista en prevenció psicosocial. “La psicologia ha esdevingut un mòdul important en el currículum del tècnic en emergències sanitàries”.

Durant dos caps de setmana, el nostre equip ha assistit al curs Suport psicològic en l’assistència i el trasllat sanitari, impartit a les nostres instal·lacions pel psicòleg Marc Piqué. Hem aprofitat per parlar amb aquest expert en prevenció psicosocial en l’àmbit de les emergències sanitàries, qui ens ha parlat de la missió del curs i de la importància de saber aplicar la psicologia en situacions crítiques per part dels professionals del transport sanitari. Quina és la situació actual en aquest sentit? Quant de camí ens queda per fer? En Marc ens dóna les claus:

- Com definiries la missió d’aquest curs?

El curs “Suport psicològic en l’assistència i el trasllat sanitari”, realitzat amb el suport d’ACEA a treballadors d’Ambulàncies Catalunya, pretén donar resposta a les necessitats de formació en psicologia d’emergències en el sector, sent la missió principal construir de forma conjunta, formador i treballadors, un entorn d’aprenentatge reflexiu per establir els procediments de relació i comunicació interpersonal que es donen en l’àmbit de l’assistència i el trasllat sanitari.

- Quines característiques bàsiques ha de tenir un professional del transport sanitari per saber enfrontar correctament una situació de crisi?

Les característiques bàsiques es basen principalment en tenir en consideració un tracte humà, alhora que professional, en situacions considerades com a crítiques; és a dir, situacions que poden suposar un col·lapse importat en les estratègies d’afrontament dels afectats. El tècnic ha de ser conscient de les possibles reaccions del comportament humà en aquestes situacions i treballar una relació de confiança i aliança que faciliti una intervenció adequada a nivell biològic i també psicosocial. Per assolir-ho ha de cuidar el tracte assistencial i prevenir negligències, considerar certes actituds d’acceptació incondicional, validació en la interacció i gestió de la diversitat, mantenir habilitats de comunicació bàsiques d’apropament i contenció, i sobretot, no comprometre la resolució de cadascuna de les possibles situacions de crisis.  A més a més, és necessari que un tècnic sàpiga com cuidar el seu propi estrès de base. Conèixer les seves pròpies limitacions i estar tècnicament preparat són pilars que sustenten la garantia d’una assistència ajustada a les necessitats psicològiques dels afectats en aquest tipus de situacions.

- Quins són els aprenentatges principals que han d’extreure els alumnes al finalitzar el curs?

Els objectius d’aprenentatge giren entorn a comprendre el comportament humà i assimilar les competències emocionals i cognitives en un medi a vegades hostil i incert. Aquests objectius es basen en saber reconèixer possibles reaccions desadaptatives en situacions crítiques i desenvolupar uns primers auxilis psicològics basats en principis ineludibles de brevetat, proximitat, calidesa i unitat. Tenir en consideració per exemple l’empatia i l’escolta activa, així com algunes estratègies i tècniques d’assertivitat, guany d’acceptació i raonament positiu, són objectius específics i essencials que persegueix el curs.

Per altra banda, durant la formació es repassen els procediments simptomàtics d’actuació i de no actuació davant de persones amb personalitats conflictives, així com també similars procediments en front del comportament extrahospitalari de caràcter psicòtic, depressiu, ansiós, conversiu i traumàtic-dissociatiu. Per acabar, el curs té la voluntat de construir resiliència entre el col·lectiu de treballadors, procurant establir quins són els factors de risc i sobretot els factors de protecció que envolten a persones que atenen a persones en situacions de ruptura de la continuïtat vital, ja sigui per incident crític o bé per fatiga crònica relacionada amb el desenvolupament laboral.

- En la teva opinió, està ben preparat el sector del transport sanitari a Catalunya en aquest terreny (psicologia i emergència)?

La meva opinió és que ens queda camí. A un nivell purament formatiu sembla ser que la fulla de ruta està establerta. Existeixen uns esforços evidents per cada cop més abandonar la “filosofia de la improvisació” en el món de les emergències i dirigir-nos cada cop més a un professional qualificat per atendre la majoria de situacions, fins i tot aquelles considerades crítiques, on es demanda una assistència sanitària integral urgent. En aquesta ruta, la psicologia ha esdevingut un mòdul important en el currículum formatiu del tècnic en emergències sanitàries, fent palès l’aplicació de coneixements, habilitats i tècniques psicològiques útils en la majoria d’actuacions. El professional considera que la comunicació és baluard i part essencial dels recursos i eines que té dins el dispositiu d’ambulància, i ell mateix demanda més formació relativa a aquest aspecte.

Cal advertir però, que la psicologia es troba en boca de tots i molts dels seus conceptes són utilitzats a vegades de forma molt imprecisa pels professionals de l’ambulància. A través, per exemple, de l’etiquetatge psicològic o la sobregeneralització, evocant de forma immediata prejudicis associats a la salut mental i afectant en molts casos la intervenció minvant d’aquesta manera la qualitat del tracte assistencial. En la meva opinió, entendre les experiències lligades a situacions crítiques sense voler dibuixar una línia concisa entre normalitat i anormalitat és un dels reptes més importants pendents entre els treballadors del sector.

Per altra banda, cal apuntar que les empreses adjudicatàries del transport sanitari arreu del territori, malgrat els esforços, no acaben d’acomodar-se a les actuacions preventives de caràcter psicosocial per donar suport al treballador. És bo mirar-se el melic i comprendre que un treballador sa és garantia d’eficiència i compromís. Per això, aquelles possibles situacions d’impacte degut a incident crític han de configurar dins els plans de protecció del professional sanitari. El foment de totes aquelles pautes preventives abans, durant i després a aquestes situacions de risc necessàriament hauria de provenir del conjunt del grup extrahospitalari assistencial (supervisió,  coordinació i sobretot, propi treballador).

Assistim a la 3a Trobada Nacional d’Urgència i Transport a Castelló

Del 26 al 29 d’octubre es va celebrar la tercera Trobada Nacional d’Urgència i Transport a Castelló (València).

Aquestes jornades són del més alt nivell i compten amb la participació dels professionals del sector sanitari, entre els quals va participar Ambulàncies Catalunya.

Entre els diferents temes analitzats al llarg de les sessions, destaquen les noves tecnologies en transport sanitari, bones pràctiques en emergències, sistemes de qualitat en el sector, formació, normativa estatal, evacuació i trasllat, entre molts d’altres.

Participem a la IV Jornada de Formació en Tècniques d’Immobilització i Trasllat

A Ambulàncies Catalunya apostem per una formació continuada dels nostres professionals, per poder oferir sempre les millors cures sanitàries.

Amb aquesta finalitat, juntament amb Ambulàncies Lázaro i Ambulàncies Tomás, organitzem la IV Jornada de Formació en Tècniques d’Immobilització i Trasllat, on es posen al dia les darreres novetats en aquest tema, de la mà de la infermera Matilde Muñoz.