Tag Archives: plan de seguridad

Planificació i previsió de riscos a les festes majors d’estiu

Comença novament la temporada de festes majors d’estiu, tot un repte pels organitzadors d’esdeveniments per la magnitud de la festa, el gran nombre i tipus d’activitats que engloba i l’elevada assistència que tenen.

Si bé l’objectiu és que la gent gaudeixi d’una festa el més divertida possible, la nostra tasca és preveure qualsevol risc o incident que es pugui produir, i vetllar per la seguretat sanitària dels assistents. Com ho fem?

Quatre elements bàsics per garantir l’assistència sanitària adient per a una festa major: Continue reading “Planificació i previsió de riscos a les festes majors d’estiu” »

Les festes majors (2): planificació i previsió de riscos

Tal com explicàvem en el post anterior, les festes majors són tot un repte per a organitzadors i equip de prevenció i salut. Mentre que els primers volen “convocatòries massives” ja que significaran l’èxit de la celebració, els equips que ens dediquem a prevenir i a donar suport mèdic a les festes, volem “esdeveniments sense riscos ni incidents”.

Malauradament, no sempre podem acomplir els nostres objectius, però els esforços són, sens dubte, a prevenir al màxim qualsevol tipus de risc o dany que es pugui produir en qualsevol acte.

Quins són els elements bàsic per a què un pla de seguretat funcioni?

Conèixer la llei. Primer de tot, necessitem conèixer quina llei afecta a l’esdeveniment que s’està organitzant, així com també s’ha de conèixer la flexibilitat que permet.

Tenir un pla. En segon lloc, es porta a terme un pla de seguretat tant en cas d’emergència, com de prevenció. En casos de concerts massius, per exemple, el nostre punt de salut és la zona on informar de l’assistència mèdica que disposa l’esdeveniment, així com també de punt per donar suport mèdic en cas d’emergència.

Coordinació. En funció del tipus d’esdeveniment, la nostra tasca es pot veure complementada amb altres forces de l’organització, com poden ser els Bombers, la Guàrdia Urbana, el SEM, els Mossos, etc.

Sigui com sigui, la seguretat i la prevenció ha de ser el punt de partida de qualsevol celebració. S’ha de garantir l’èxit de la festa, però sobretot, la salut de les persones!