Avís Legal

AMBULÀNCIES CATALUNYA

Titular de la web i dades de contacte

Les dades identificatives corresponents a la present web www.ambulanciescatalunya.com , són les següents:

Titular: Ambulàncies Catalunya s.c.c.l.  
C.I.F.: F-08726978
Seu social: c. Begur, 36-38, 08028, Barcelona.
Inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona amb el número 1178.
Telèfon de contacte: 934 228 888
Adreça electrònica de contacte: cooperativa@ambulanciescatalunya.com 

Condicions d’ús de www.ambulanciescatalunya.com

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. i altres usuaris d’Internet. Pel fet de fer servir aquest lloc web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a la web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document. La prestació del servei d’aquest lloc web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella mateixa o no publicada de forma autoritzada per ella mateixa sota el seu nom, així com la responsabilitat que se’n derivés d’una mala utilització dels continguts. També es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.
L’usuari exonera a Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui pel mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware fets servir per a la navegació.
Donada la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d’hipervincle, és possible que aquest web inclogui enllaços a altres llocs web. Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres llocs facilitat en aquest web.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com la estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions. Excepte indicació expressa en contra, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels mateixos constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.
L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’s als continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant el lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb la finalitat de la venda directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
www.ambulanciescatalunya.com  és un domini registrat per Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. No es pot fer servir, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. de cap manera que doni a confusió entre els nostres clients o descrèdit a Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l.

Política d’enllaços
Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb el lloc web d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. haurà de tenir en compte les següents condicions:
Ha de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament.
Només es permet enllaçar amb la pàgina d’inici del lloc web.
L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a l’adreça pròpia d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. i el seu abast ha de ser tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l., la pàgina que faci l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l., incloure’l com a part del seu lloc web o dins d’un dels seus marcs, ni tampoc crear un browser sobre qualsevol de les pàgines o continguts d’aquest lloc web.
No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquest lloc web o els serveis que s’ofereixen en ell.
L’enllaç (excepte en els signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol de l’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius propietat d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l.
Sota cap circumstància, Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la que es faci l’hipervincle ni de les informacions o manifestacions incloses a les mateixes.

Navegació, accessibilitat i seguretat. Software de navegació i configuració recomanada

Navegadors a utilitzar: Chrome, Mozilla 1.0 o superior, Safari o Internet Explorer 7 o superior. Resolució de pantalla recomanada: mínim 800x600 punts.

POLÍTICA PROTECCIÓ DADES

AMBULÀNCIES CATALUNYA

Política de privacitat i protecció de dades
Dades sol·licitades
En cas d’accés a la Intranet per part dels Treballadors, la pàgina requereix d’un login i un password. Passarà el mateix quan l’accés el facin els Centres Concertats. Aquestes dades d’accés, que queden recollides cadascuna en el seu fitxer corresponent, seran inscrites a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. El responsable del fitxer, Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l., es compromet a complir amb la obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.

Dret d’accés
El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades a la base de dades d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l.  Els esmentats drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació d’Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l.: a l’adreça c. Begur, 36-38, 08028 Barcelona o al correu electrònic cooperativa@ambulanciescatalunya.com, adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades
Quan es sol·liciti que s’empleni un formulari en el que es recullen dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
A la vegada que, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a que pugui enviar-los informació comercial via electrònica, relacionades amb novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el cas de que no vulguin rebre l’esmentada informació només caldrà la notificació via correu electrònic a cooperativa@ambulanciescatalunya.com en qualsevol moment.

Veracitat de les dades
L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas de que l’usuari introdueixi dades corresponents a altre persona, s’entendrà que te el consentiment exprés d’aquesta persona per fer-ho, i que la mateixa ens atorga autorització per a realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa d’emplenar el formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Mesures de seguretat
Ambulàncies Catalunya, s.c.c.l. i els seus cessionaris han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. Tot i així, l’usuari ha de tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no son absolutament inviolables.

Presència de “cookies”
Aquest web fa servir “cookies” quan un usuari navega per les diferents pàgines del web.

blog

certificacions

  • certificacio ISO 9001
  • certificacio UNE 179002
  • certificacio FSC
  • Certificacio W3C XHTML 1.0 Transicional