Quina ambulància necessites per a un trasllat particular

A l’hora de contractar una ambulància per al trasllat particular d’un pacient, és normal que no sàpigues el tipus de transport sanitari que necessites.

En aquest post et desglossem els tipus d’ambulàncies que tenim a la nostra flota, per donar-te unes pistes sobre quina utilitat té cadascú i perquè en tinguis certes nocions, en cas de necessitat.

Per començar, de quants vehicles disposeu actualment la flota d’Ambulàncies Catalunya?

Actualment, tenim 37 vehicles

Quins tipus d’ambulàncies són?

Tenim 34 ambulàncies Tipus A2, una Tipus B i dues Tipus C.

En què es diferencien?

Ambulància Tipus A2

Les ambulàncies tipus A2 estan destinades al transport col·lectiu i almenys han de tenir un TES (Tècnic a Emergències Sanitàries). Quan el servei ho requereixi, poden anar amb un altre TES ajudant per realitzar serveis més complexos.

Ambulància Tipus B

Les ambulàncies Tipus B són ambulàncies per proporcionar suport vital bàsic (SVB) i atenció sanitària inicial. Aquestes unitats fan urgències i emergències. Estan dotades per dos TES.

Ambulància Tipus C

Les ambulàncies Tipus C són unitats per proporcionar suport vital avançat (SVA). Són les conegudes com a UVI mòbil. Estan dotades sempre per un TES i pot acompanyar un infermer/a i/o metge/essa.

Quines ambulàncies es fan servir per al trasllat no urgent a hospitals?

En la majoria dels casos, es fan servir les ambulàncies Tipus A2. Però hi ha certs serveis que, tot i no ser urgents, requereixen un servei B o C.

I per a trasllats de llarga distància?

Als trasllats de llarga distància en ambulància, s’escollirà sempre l’ambulància en funció de les necessitats i patologia del pacient.

Qui acompanya l’usuari en el trasllat no urgent de curta distància? I en internacionals?

A banda dels professionals sanitaris, la persona que necessita ser traslladada sempre pot anar acompanyada d’un familiar.

Esperem haver-te resolt alguns dubtes. Si necessites contractar un trasllat particular, demana’ns informació sense compromís.